Výsledky přijímacího řízení

 

Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka  Mateřské školy Bubeníčkova, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17 do Mateřské školy Bubeníčkova, Bubeníčkova 1880, 162 00 Praha 6 a to takto:
Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 27/16 ANO
2. 69/16 ANO
3. 62/16 ANO
4. 37/16 ANO
5. 11/16 ANO, s podmínkou
6. 18/16 ANO
7. 134/16 ANO
8. 105/16 ANO
9. 95/19 ANO
10. 123/16 ANO
11. 28/16 ANO
12. 41/16 ANO
13. 47/16 ANO
14. 35/16 ANO
15. 4/16 ANO
16. 72/16 ANO
17. 73/16 ANO
18. 117/16 ANO
19. 52/16 ANO
20. 26/16 ANO
21. 1/16 ANO
22. 20/16 ANO
23. 102/16 ANO
24. 67/16 ANO
25. 107/16 ANO
Upozornění pro rodiče:

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 23.3. 2016 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům      z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.