Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1.září 2016. Období školního vyučování bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny  – připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016 – třídy budou v prázdninovém režimu (spojeny)

Vánoční prázdniny  – budou zahájeny od pátku 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017, škola bude uzavřena.

Jarní prázdniny připadnou na 6. – 12.2. 2017 – třídy budou v prázdninovém režimu (spojeny)

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017- třídy budou v prázdninovém režimu (spojeny)

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Jana Satrapová

ředitelka školy