Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání

Zákonní zástupci mají od 1.9.2017 povinnost řádně omlouvat své děti z předškolního vzdělávání. Povinnost vyplývá z novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Omluva je možná těmito způsoby: emailem- viz. emaily tříd v kontaktech, telefonicky, osobně ve vaší třídě.

 

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k probíhající rekonstrukci zahrady jsme nuceni ve dnech 4.9. a 13.9. uzavřít vchod do Čtyřlístku. Vstup do této třídy bude možný v těchto dnech pouze přes vchod do kuchyně. Vše bude viditelně označeno. V ostatních dnech dbejte při vstupu do Čtyřlístku zvýšené opatrnosti!!!!!!! Mějte své děti pod pečlivým dohledem.

Do odvolání je z bezpečnostních důvodů zakázáno odkládat kola, odstrkovadla a jiné hračky v areálu školky a zahrady MŠ.

Při vstupu na zahradu dbejte zvýšené opatrnosti!!!!

Děkujeme za pochopení.

 

Rekonstrukce zahrady

Od srpna 2017 probíhá na naší zahradě rekonstrukce. Budujeme dopravní hřiště, bylinkovou spirálu,  domečky z vrbového proutí  a další překvapení. Do odvolání je potřeba dbát zvýšené opatrnosti! Využívat můžeme pouze její malou část a to pro snížený počet dětí.  Už se všichni těšíme, až vyrazíme na naše krásné dopravní hřiště!! Poohlédněte se prozatím po bezpečnostních helmách, vaše děti budou účastníky dopravního provozu na naší zahradě. 😛