Aktuální informace k 6.11.2018

Vážení rodiče,

situace se začíná stabilizovat, nadále však platí zvýšená hygienická opatření. Dle sdělení hygienika není potřeba přistoupit k uzavření  školky, ale je třeba důsledně dodržovat nastavená opatření.

  1. Ihned hlásit školce jakékoliv příznaky onemocnění Salmonellou ( teplota, průjem, zvracení, bolesti břicha ) a okamžitě navštívit dětského lékaře.
  2. Nevodit do MŠ děti, které vykazují známky jakékoliv nemoci!!!!
  3. Po každé nemoci striktně vyžadujeme potvrzení od lékaře, že je dítě zdrávo a může do kolektivu!!
  4. Doporučujeme rodičům, kteří mají možnost, ponechat si do konce týdne dítě doma, aby tak učinili. ( provádíme důslednou dezinfekci )

Děkujeme za pochopení. V případ jakékoliv změny vás budeme informovat na našich stránkách.