Oznámení rodičům

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci rušíme Noc s Andersenem – 27.3., dále Den otevřených dveří – 29.4. . Náhradní hodiny kroužků proběhnou v červnu. O školce v přírodě Vás budeme včas informovat.