Sportující mládež

Vážení rodiče,

ve věci žádosti spolku Sportující mládež uvádíme následující informace.

Šéftrenér spolku, který sportoval s našimi dětmi v tělocvičně ZŠ Věry Čáslavské, žádá o poskytnutí rodných čísel dětí z důvodu financování této aktivity. Mateřská škola žádné informace nepředala a nepředává, proto se spolek obrací na vás, prostřednictvím vašich emailových adres, které jste vyplnili v jejich vstupním dotazníku na začátku školního roku. Pokud se rozhodnete osobní údaje spolku poskytnout, není možné tak učinit prostřednictvím školky, ale pouze komunikací přímo se spolkem.“

Děkujeme za pochopení.

Stanovisko ředitelky školy

Vážení rodiče,

chystáme se zahájit provoz naší školky ke dni 25.5.2020. Vzhledem k metodice MŠMT a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy stanovuji tyto podmínky pro znovuotevření mateřské školy.

1. Podmínkou přijetí je vyplněné čestné prohlášení, dítě bez známek jakéhokoliv onemocnění.

2. Roušky nejsou pro děti a zaměstnance povinné při pobytu v MŠ a na zahradě. V případě, že budete  vyžadovat roušku u vašeho dítěte, nahlaste to vaší paní učitelce a vybavte své dítě 2-3 ks roušek v igelitovém sáčku s podpisem.

3. Dle metodiky MŠMT budou přijímány přednostně předškoláci a děti rodičů  zastávajících pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města.

4. Bude prováděn ranní filtr s měřením teploty. Rodiče předají dítě u vchodu zaměstnanci školky ( první den s vyplněných čestným prohlášením ).

5. Vyzvedávání dětí bude probíhat v podobném režimu a to předáním dítěte u vchodu do zahrady nebo školky. Snažíme se tím omezit kontakt s více lidmi najednou.

6. V případě příznaků onemocnění dítěte bude dítě dáno do izolace a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce – podle metodiky MŠMT.

 

Sledujte naše webové stránky, budeme zde informace doplňovat.

 

Jana Satrapová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znovuotevření MŠ

Praha dne 29. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

  • Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.
  • Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.
  • V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu MŠ.
  • V průběhu dne bude povinné nosit roušky – viz informace na webu MŠ.
  • Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

 

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy.

 

S pozdravem

 

…Jana Satrapová………….

ředitelka MŠ Bubeníčkova

 

Dotazník pro rodiče:

DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/