Novinky

Prázdninový provoz 26.-30.10.2020

Vážení rodiče,

v období 26.-30.10 2020 byly pro školáky vyhlášeny podzimní prázdniny. Mateřská škola bude v provozu, pojede však v prázdninovém režimu. Nahlaste prosím ve své třídě, zda bude Vaše dítě v těchto dnech docházet do MŠ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás moc prosíme o důkladné zvážení docházky.

 

Děkujeme za pochopení a Vaši podporu

Hezký den všem

Kolektiv MŠ

Třídní schůzky září 2020

Třídní schůzky pro oddělení Sluníčko, Motýlek a Čtyřlístek se budou konat 7.9. od 17:00.

Třídní schůzky pro oddělení Jablíčko a Rybička jsou z personálních důvodů přesunuty na 14.7. od 17:00.

Prosíme rodiče, aby měli roušky!

Děkujeme za pochopení

Kolektiv MŠ

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

přiblížil se nám den nástupu do Mateřské školy. Už se na děti moc těšíme. MŠ otevíráme v úterý 1.9.. Děti budeme přijímat od 7 do 8:30 za předem stanovených podmínek a vyzvednout si je můžete po obědě mezi 12:30 a 13:00 nebo po odpočívání mezi 15:00 až 17:00.
Na vyzvedávání nově příchozích dětí se individuálně domluvíte s vaší paní učitelkou. Doporučujeme z počátku pobyt pouze 2 hodiny, tzn. vyzvedávat před svačinkou, nebo po svačince a postupně další dny prodlužovat čas strávený bez rodičů, aby děti zvládly adaptaci co nejlépe. Prosíme, buďte na telefonu, v případě adaptačních potíží vás budeme ihned kontaktovat.

Prosíme vás, přineste dětem do MŠ bačkorky, holinky, pláštěnku, oblečení na ven, oblečení do třídy a náhradní oblečení do skříňky pro případ nehody. Jakékoliv individuální zvláštnosti dítěte nahlaste spolu se svým telefonním číslem paní učitelce.

Nepřítomnost dětí můžete omlouvat do 8:30 daný den emailem nebo telefonicky ve své třídě:

jablicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 979
rybicka@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 978
slunicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 795
motylek@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 796
ctyrlistek@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 046

Vzhledem k epidemiologické situaci a dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství nastavujeme tato opatření a prosíme o vzájemnou spolupráci :

 • bude probíhat ranní filtr – při vstupu do zařízení budeme dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem
 • ústně nahlásíte jakýkoliv rizikový kontakt ( není nutný písemný formulář )
 • děti, které budou vykazovat známky infekčního onemocnění, nebudou přijaty do kolektivu
 • děti nemusí používat roušky,
 • rodiče používejte roušky v celé budově MŠ!!!!
 • v případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude přivolán zákonný zástupce
 • pokud má dítě kašel nebo rýmu, způsobené alergiíí, je potřeba toto doložit ošetřujícím lékařem
 • děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, používáme jednorázové papírové ručníky
 • bude prováděn důkladný úklid, dezinfekce prostor a pravidelné větrání
 • u vstupu do budovy je umístěn stojan na dezinfekci rukou
  pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit většinu dne na školní zahradě
 • vyzvedávat si své děti můžete u branky školní zahrady¨

Doplňující informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

 • ve vnitřních prostorách školky, v zájmu zdraví všech dětí, noste prosím roušku!!
 • dítě předáte u své třídy paní učitelce a doporučujeme vám, domluvit se s nimi individuálně na adaptačních podmínkách a respektovat jejich doporučení
 • prosíme o vyplnění dotazníku pro rodiče

 

Třídní schůzky se budou konat 7.9. v 17:00. Prosíme rodiče, aby měli roušky.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Věříme, že tuto neobvyklou situaci společně zvládneme.
Těšíme se na „naše“ děti a přejeme nám všem klidný školní rok .

Kolektiv MŠ

 

Dotazník

Informace pro rodiče 2020-21

 

 

 

 

Prodloužený provoz MŠ v termínu 1.7.-10.7.2020

Vážení rodiče,

nahlaste prosím ve své třídě,  zda bude Vaše dítko v tomto termínu navštěvovat MŠ.

Děkujeme

Kolektiv MŠ

Osvobození od platby školného

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy od 13.3.2020 do 22.5.2020 můžete zažádat o zproštění platby školného v tomto období, mimořádně i v měsíci v červnu a v červenci ( přesné termíny jsou uvedeny v žádosti) . Žádost mohou podat rodiče dětí, které MŠ v daném termínu nenavštěvovaly a nejsou předškoláky.

Žádost o osvobození platby školného

Školné : květen – 135,- Kč

červen – 515,- Kč

červenec – 163,- Kč

 

 

 

Informace ke znovuotevření MŠ k 25.5.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Znovuotevření MŠ

Sportující mládež

Vážení rodiče,

ve věci žádosti spolku Sportující mládež uvádíme následující informace.

Šéftrenér spolku, který sportoval s našimi dětmi v tělocvičně ZŠ Věry Čáslavské, žádá o poskytnutí rodných čísel dětí z důvodu financování této aktivity. Mateřská škola žádné informace nepředala a nepředává, proto se spolek obrací na vás, prostřednictvím vašich emailových adres, které jste vyplnili v jejich vstupním dotazníku na začátku školního roku. Pokud se rozhodnete osobní údaje spolku poskytnout, není možné tak učinit prostřednictvím školky, ale pouze komunikací přímo se spolkem.“

Děkujeme za pochopení.

Stanovisko ředitelky školy

Vážení rodiče,

chystáme se zahájit provoz naší školky ke dni 25.5.2020. Vzhledem k metodice MŠMT a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy stanovuji tyto podmínky pro znovuotevření mateřské školy.

1. Podmínkou přijetí je vyplněné čestné prohlášení, dítě bez známek jakéhokoliv onemocnění.

2. Roušky nejsou pro děti a zaměstnance povinné při pobytu v MŠ a na zahradě. V případě, že budete  vyžadovat roušku u vašeho dítěte, nahlaste to vaší paní učitelce a vybavte své dítě 2-3 ks roušek v igelitovém sáčku s podpisem.

3. Dle metodiky MŠMT budou přijímány přednostně předškoláci a děti rodičů  zastávajících pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města.

4. Bude prováděn ranní filtr s měřením teploty. Rodiče předají dítě u vchodu zaměstnanci školky ( první den s vyplněných čestným prohlášením ).

5. Vyzvedávání dětí bude probíhat v podobném režimu a to předáním dítěte u vchodu do zahrady nebo školky. Snažíme se tím omezit kontakt s více lidmi najednou.

6. V případě příznaků onemocnění dítěte bude dítě dáno do izolace a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce – podle metodiky MŠMT.

 

Sledujte naše webové stránky, budeme zde informace doplňovat.

 

Jana Satrapová

ředitelka školy