Novinky

Důležité sdělení !!!

Vážení rodiče,
moc si vážíme vaší spolupráce v situaci s výskytem salmonelózy. Požádali jsme vás o vyšetření dětí, které ještě na výtěru nebyly, aby se děti, které onemocnění prodělaly, již mohly postupně vracet do „čistého prostředí“.
Vážíme si vašeho zodpovědného přístupu. Po provedení prvních preventivních vyšetření byl k dnešnímu dni zjištěn u 3 dětí pozitivní nález. Tyto děti byly naprosto bez příznaků a dle sdělení hygienika se nejedná o další nové šíření onemocnění. Hygienikem nastavená hygienická opatření ve školce jsou dostatečná a zabraňují šíření onemocnění (nákaza vzniká z nedostatečné hygieny při používání wc). Proto je pro nás teď nejdůležitější vyloučit z kolektivu děti, které v trávicím traktu bakterii Salmonelly mohou mít.
Ještě jednou děkujeme a pevně věříme, že s vaší pomocí dokážeme toto náročné období co nejdříve překonat.
Věřte, že je nám moc líto celé situace a hlavně dětí, které si prošly velkým trápením. Zdroj infekce zatím nebyl zjištěn. Jsme v neustálém kontaktu s Hygienou hl. města Prahy a poskytujeme jim veškeré možné informace, abychom se společně dopátrali příčiny.
Budeme se snažit všem dětem alespoň trochu dopřát trochu radostného rozptýlení (např. divadélko, bublinový kouzelník apod.) V příštím pololetí se budeme také snažit snížit částky za úhradu kroužků dětem, které dlouhodobě do školky nechodily.
Děkujeme za pochopení a podporu

 

ŽÁDOST

Vážení rodiče,

snažíme se stoprocentně zabránit tomu, aby se salmonella znovu rozšířila, žádáme vás proto o    spolupráci. Prosíme, zajděte (kdo ještě nebyl) v rámci prevence se svým dítětem k lékaři na vyšetření (výtěr), i když nemá dítě žádné příznaky. Víme, že vám způsobujeme komplikace, ale je to v zájmu všech našich dětí.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci

Plavání 2018/2019

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu salmonelózy u dětí v naší školce, začíná plavecký výcvik až 6.12. 2018

Děkujeme za pochopení

Zpráva ke dni 9.11.2018

Vážení rodiče,

situace se k dnešnímu dni stabilizovala, žádný další výskyt onemocnění u dětí nebyl  hlášen. V pondělí zahájíme běžný provoz pro zdravé děti. Sledujte však nadále naše stránky, v případě jakékoliv změny vás budeme touto cestou informovat.

Těšíme se na vás.

Vánoční fotografování

Z důvodu nemoci dětí přesouváme vánoční fotografování na pátek 7.12.!!!!

Aktuální informace k 6.11.2018

Vážení rodiče,

situace se začíná stabilizovat, nadále však platí zvýšená hygienická opatření. Dle sdělení hygienika není potřeba přistoupit k uzavření  školky, ale je třeba důsledně dodržovat nastavená opatření.

  1. Ihned hlásit školce jakékoliv příznaky onemocnění Salmonellou ( teplota, průjem, zvracení, bolesti břicha ) a okamžitě navštívit dětského lékaře.
  2. Nevodit do MŠ děti, které vykazují známky jakékoliv nemoci!!!!
  3. Po každé nemoci striktně vyžadujeme potvrzení od lékaře, že je dítě zdrávo a může do kolektivu!!
  4. Doporučujeme rodičům, kteří mají možnost, ponechat si do konce týdne dítě doma, aby tak učinili. ( provádíme důslednou dezinfekci )

Děkujeme za pochopení. V případ jakékoliv změny vás budeme informovat na našich stránkách.

Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče,

je nám velmi líto situace, která nastala. Ke dni 2.11. máme nahlášeno 22 dětí s prokázaným onemocněním salmonelózou, ze zaměstnanců k tomuto dni nikdo nevykazuje projevy onemocnění. Zdroj nákazy nebyl doposud zjištěn, výsledky odběrů vzorků budou známy příští týden (od pondělí 5.11.) Věřte nám, že ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. města Prahy děláme vše proto, abychom zamezili šíření tohoto onemocnění. Hygienici dochází denně do školky na kontroly.
V případě, že se po víkendu prokáže další onemocnění, bude muset být školka uzavřena.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

POZOR!!

Vážení rodiče,

ve školce se vyskytla salmonelóza. Jsou prováděna hygienická a bezpečnostní opatření dle doporučení Hygienické stanice hl. města Prahy, Odboru hygieny dětí a mladistvých.

   V případě výskytu projevů onemocnění salmonellou u vašeho dítěte ( průjem, bolesti břicha, zvracení, teplota), navštivte ihned dětského lékaře a předejte mu tuto informaci.

Do školky nebudou přijímány děti , které vykazují některé z příznaků tohoto onemocnění.

Prosíme, věnujte pozornost zvýšené hygienické péči.

Děkujeme za pochopení

Švp 2018 podzim.. Návrat

Jedeme!!!! Po cestě se zastavíme na svačinu, čekejte nás kolem 12!! Těšíme se… všichni!!😃

Rádio Nová louka

Švp 2018 podzim 4.den

Haló haló, máme zabaleno!! 😊

Je to k neuvěření, ale zachránili jsme Zlatovlásce korále- hlásíme vše posbíráno! Ulovili jsme si zlatou rybku  a uvidíme, jestli nám přání splní. Děti navštívily venkovní bazar, nakoupily si samé potřebné věci.

Podařilo se nám je trošičku omýt, větší odbahnění necháváme na vás. 😃

Zitra se těšíme naviděnou..

Rádio Nová louka