Novinky

Třída Sluníčko je v karanténě!!!

Dobrý den milí rodiče,

z nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy byla uzavřena třída Sluníčko do karantény- prozatím do 27.2.2021. O vývoji situace Vás budeme informovat.  Prosíme Vás o spolupráci a dodržování zvýšených hygienických opatření.

Děkujeme

Kolektiv MŠ

Prosba o součinnost

Vážení rodiče,

epidemiologická situace se nadále zhoršuje a my Vás proto prosíme  o součinnost  při nošení  respirátorů FPP2 v areálu mateřské školy. Je to v zájmu nás všech.

Děkujeme za pochopení

kolektiv MŠ

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

   pro zlepšení komunikace mezi Vámi a MŠ jsme zakoupili program Správa MŠ a aplikace Naše MŠ. Byli bychom rádi, kdyby jste si aplikaci stáhli do svých mobilních telefonů . Prostřednictvím této aplikace můžete komunikovat s paní  učitelkou, omlouvat své dítě. Kdo nemá možnost nebo nechce pracovat s aplikací, může samozřejmě komunikovat obvyklým způsobem, přes email a telefon třídy.

V rámci tohoto programu Vám budeme schopni rozesílat informace s aktuálními zprávami, dále pak komunikovat o nečekaných událostech  a o dění v MŠ.

Poslední přípravy probíhají a ke konci března bychom vše rádi odstartovali. Přijde Vám všem oznamující sms, že je vše spárováno a funguje, jak má.

Děkujeme za spolupráci

                                 

Den otevřených dveří 2021

Den otevřených dveří bude v termínu 14.4.2021 od 15:00 do 17:00. Dle aktuální epidemiologické situace upřesníme formu konzultace .

Městský tábor “ Indiánské léto“ 16.8.-20.8.2021

INFORMACE O POTVRZENÍ O ÚHRADĚ ÚPLATY ZA ROK 2020

Vážení rodiče,

potvrzení o úhradě úplaty vystavuje ekonomka školy, paní Marcela Bendová.

Příslušný dokument je k dispozici na stolku v chodbě v přízemí. Vyplňte prosím údaje o požadovateli a o dítěti, za které byla úplata hrazena a zanechte jej u Vašich paní učitelek ve třídách, kde si je později vyzvednete potvrzené.

Dokument také můžete najít na našich webových stránkách www.ms-bubenicek ( v sekci Dokumenty) a po vyplnění údajů jej zaslat emailem na adresu: msbubenickova@seznam.cz          Potvrzené Vám budou vydány ve třídách.

Děkuji

J. Satrapová

 

Veselé Vánoce všem přejí Bubeníčci

 

Vážení rodiče, milé děti,

   moc vám všem děkujeme za spolupráci a součinnost v tomto náročném letošním roce. Přejeme vám krásné vánoční svátky, plné radosti, štěstí a krásných chvil se všemi svými blízkými.

Do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu a dobré nálady. 

 

Sdílíme s vámi vydařené vánoční zpívání u stromečku.. Poslechněte si vaše i naše zlatíčka a rozjímejte….

https://drive.google.com/file/d/1PIYATES2u1wtKJsF5O4pvOOGOc0F7mud/view?usp=sharing

Provoz školky končí v úterý 22. 12. 2020. Budeme se na vás opět těšit v pondělí 4. 1. 2021 .

Kolektiv MŠ

 

 

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

přiblížil se nám den nástupu do Mateřské školy. Už se na děti moc těšíme. MŠ otevíráme v úterý 1.9.. Děti budeme přijímat od 7 do 8:30 za předem stanovených podmínek a vyzvednout si je můžete po obědě mezi 12:30 a 13:00 nebo po odpočívání mezi 15:00 až 17:00.
Na vyzvedávání nově příchozích dětí se individuálně domluvíte s vaší paní učitelkou. Doporučujeme z počátku pobyt pouze 2 hodiny, tzn. vyzvedávat před svačinkou, nebo po svačince a postupně další dny prodlužovat čas strávený bez rodičů, aby děti zvládly adaptaci co nejlépe. Prosíme, buďte na telefonu, v případě adaptačních potíží vás budeme ihned kontaktovat.

Prosíme vás, přineste dětem do MŠ bačkorky, holinky, pláštěnku, oblečení na ven, oblečení do třídy a náhradní oblečení do skříňky pro případ nehody. Jakékoliv individuální zvláštnosti dítěte nahlaste spolu se svým telefonním číslem paní učitelce.

Nepřítomnost dětí můžete omlouvat do 8:30 daný den emailem nebo telefonicky ve své třídě:

jablicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 979
rybicka@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 978
slunicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 795
motylek@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 796
ctyrlistek@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 046

Vzhledem k epidemiologické situaci a dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství nastavujeme tato opatření a prosíme o vzájemnou spolupráci :

 • bude probíhat ranní filtr – při vstupu do zařízení budeme dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem
 • ústně nahlásíte jakýkoliv rizikový kontakt ( není nutný písemný formulář )
 • děti, které budou vykazovat známky infekčního onemocnění, nebudou přijaty do kolektivu
 • děti nemusí používat roušky,
 • rodiče používejte roušky v celé budově MŠ!!!!
 • v případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude přivolán zákonný zástupce
 • pokud má dítě kašel nebo rýmu, způsobené alergiíí, je potřeba toto doložit ošetřujícím lékařem
 • děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, používáme jednorázové papírové ručníky
 • bude prováděn důkladný úklid, dezinfekce prostor a pravidelné větrání
 • u vstupu do budovy je umístěn stojan na dezinfekci rukou
  pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit většinu dne na školní zahradě
 • vyzvedávat si své děti můžete u branky školní zahrady¨

Doplňující informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

 • ve vnitřních prostorách školky, v zájmu zdraví všech dětí, noste prosím roušku!!
 • dítě předáte u své třídy paní učitelce a doporučujeme vám, domluvit se s nimi individuálně na adaptačních podmínkách a respektovat jejich doporučení
 • prosíme o vyplnění dotazníku pro rodiče

 

Třídní schůzky se budou konat 7.9. v 17:00. Prosíme rodiče, aby měli roušky.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Věříme, že tuto neobvyklou situaci společně zvládneme.
Těšíme se na „naše“ děti a přejeme nám všem klidný školní rok .

Kolektiv MŠ

 

Dotazník

Informace pro rodiče 2020-21

 

 

 

 

Osvobození od platby školného

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy od 13.3.2020 do 22.5.2020 můžete zažádat o zproštění platby školného v tomto období, mimořádně i v měsíci v červnu a v červenci ( přesné termíny jsou uvedeny v žádosti) . Žádost mohou podat rodiče dětí, které MŠ v daném termínu nenavštěvovaly a nejsou předškoláky.

Žádost o osvobození platby školného

Školné : květen – 135,- Kč

červen – 515,- Kč

červenec – 163,- Kč

 

 

 

Informace ke znovuotevření MŠ k 25.5.2020