Novinky

Zápis 2018

Zápis do naší Mateřské školy se bude konat 2.5. od 13:00 do 17:00. Potřebné dokumenty najdete v odkazu “ Přijímací řízení“. Účast dítěte není nutná.

Těšíme se na vás!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018

Milé děti a vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 10. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hod.

Prohlédnout si můžete všechny třídy, konkrétní informace Vám poskytneme ve třídě Jablíčko.

Těší se na Vás všichni Bubeníčci.

 

Aktivní město – informace pro rodiče

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání

Zákonní zástupci mají od 1.9.2017 povinnost řádně omlouvat své děti z předškolního vzdělávání. Povinnost vyplývá z novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Omluva je možná těmito způsoby: emailem- viz. emaily tříd v kontaktech, telefonicky, osobně ve vaší třídě.

 

Dotace OPVVV

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Bubeníčkova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006265, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 452.364,- Kč.

 

PastedGraphic-2