Novinky

Aktivní město – informace pro rodiče

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání

Zákonní zástupci mají od 1.9.2017 povinnost řádně omlouvat své děti z předškolního vzdělávání. Povinnost vyplývá z novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Omluva je možná těmito způsoby: emailem- viz. emaily tříd v kontaktech, telefonicky, osobně ve vaší třídě.

 

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k probíhající rekonstrukci zahrady jsme nuceni ve dnech 4.9. a 13.9. uzavřít vchod do Čtyřlístku. Vstup do této třídy bude možný v těchto dnech pouze přes vchod do kuchyně. Vše bude viditelně označeno. V ostatních dnech dbejte při vstupu do Čtyřlístku zvýšené opatrnosti!!!!!!! Mějte své děti pod pečlivým dohledem.

Do odvolání je z bezpečnostních důvodů zakázáno odkládat kola, odstrkovadla a jiné hračky v areálu školky a zahrady MŠ.

Při vstupu na zahradu dbejte zvýšené opatrnosti!!!!

Děkujeme za pochopení.

 

Rekonstrukce zahrady

Od srpna 2017 probíhá na naší zahradě rekonstrukce. Budujeme dopravní hřiště, bylinkovou spirálu,  domečky z vrbového proutí  a další překvapení. Do odvolání je potřeba dbát zvýšené opatrnosti! Využívat můžeme pouze její malou část a to pro snížený počet dětí.  Už se všichni těšíme, až vyrazíme na naše krásné dopravní hřiště!! Poohlédněte se prozatím po bezpečnostních helmách, vaše děti budou účastníky dopravního provozu na naší zahradě. 😛

Dotace OPVVV

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Bubeníčkova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006265, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 452.364,- Kč.

 

PastedGraphic-2

 

Pozor! Pozor!

Bubeníčci zatím pořád čekají na autobus, který by měl dorazit zhruba v 10:15.

Příjezd se tedy posouvá na čas 12:30!!!

ŠvP 2017

Bubeníčci jsou v pořádku na místě! 😊 Přivítalo je pěkné počasí a co neviďět půjdou na výborný oběd.

Informace a fotky najdete v Galerii. Těšte se!! 😉

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Skener_20170509

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do Mateřské školy proběhne 2.5.2017 od 13:00, další informace budou včas upřesněny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří , který se bude konat 1.3.2017 od 15:00.

Těšíme se na vás!!!!