Kontakt

Ředitelka MŠ: Bc. Jana Satrapová
Zástupkyně ředitelky: Martina Suchomelová, DiS.
Kontakt
Adresa:
Mateřská škola Bubeníčkova
Bubeníčkova 6/1880
Praha 6 – Petřiny, 162 00, Česká Republika
Zřizovatel: Městská část Praha 6
IČO: 70885397
Číslo účtu: 4033061/0100

Datová schránka: zj3kpex

Telefon: +420 235 358 529

  • Ředitelna – 12
  • Kuchyně – 13
  • Vedoucí školní jídelny – 16
  • Jabličko – 18
  • Rybička – 14
  • Sluníčko – 15
  • Motýlek – 17
  • Čtyřlístek – 16
Fax: +420 235 358 529
Email: Email:

msbubenickova@seznam.cz
slunicko@ms-bubenicek.cz
jablicko@ms-bubenicek.cz
rybicka@ms-bubenicek.cz
motylek@ms-bubenicek.cz
ctyrlistek@ms-bubenicek.cz

web http://www.ms-bubenicek.cz
Informace: Dostanete se k nám metrem „A“, stanice Petřiny,tramvají 1,2 či autobusem č.191, 168, 108, 164

 

PastedGraphic-1

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Bubeníčkova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006265, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 452.364,- Kč.