Kontakt

Ředitelka MŠ: Bc. Jana Satrapová
Zástupkyně ředitelky: Bc.Martina Suchomelová, DiS.
Kontakt
Adresa:
Mateřská škola Bubeníčkova
Bubeníčkova 6/1880
Praha 6 – Petřiny, 162 00, Česká Republika
Zřizovatel: Městská část Praha 6
IČO: 70885397
Číslo účtu: 4033061/0100

Datová schránka: zj3kpex

Telefon:
  • Ředitelna – 770 141 413
  • Kuchyň – 733 178 593
  • Vedoucí školní jídelny – 737 149 234
  • Jablíčko – 770 138 979
  • Rybička – 770 138 978
  • Sluníčko – 770 141 795
  • Motýlek – 770 141 796
  • Čtyřlístek – 770 138 046
Fax:
Email: Email:

msbubenickova@seznam.cz
slunicko@ms-bubenicek.cz
jablicko@ms-bubenicek.cz
rybicka@ms-bubenicek.cz
motylek@ms-bubenicek.cz
ctyrlistek@ms-bubenicek.cz

vedoucí školní jídelny: mcl@volny.cz

web http://www.ms-bubenicek.cz
Informace: Dostanete se k nám metrem „A“, stanice Petřiny,tramvají 1,2 či autobusem č.191, 168, 108, 164

 

PastedGraphic-1

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Bubeníčkova II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014062 , který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT a spolupráci s rodiči dětí. Celková výše podpory činí 584.784,- Kč.

 

 

https://www.prahanadlani.cz/prezentace/materska-skola-bubenickova-ms-praha-6-brevnov.html