SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

Státní rozpočet určený na hračky a učební pomůcky činí na celou MŠ na letošní rok přibližně 50000,-Kč. Z této částky musí být ještě uhrazeny pracovní oděvy a pomůcky provozním zaměstnancům, školení všech zaměstnanců, zákonné pojištění organizace a náhrady za zdravotní neschopnost. Jelikož chceme dětem poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, kvalitní hračky, učební pomůcky a knihy, tato částka rozhodně nepokryje naše výdaje. Proto se na Vás obracíme s prosbou o finanční příspěvek do fondu SRPŠ, který činí 1500,-Kč a pro předškolní třídy 2000,-Kč za rok. Ke stanovení této platby došlo z důvodů neustále se zvyšujících nákladů na pořízení hraček a pomůcek a také z důvodu divadelních představení, která k nám do MŠ přijíždějí. U předškoláků je tato částka vyšší, protože navštěvují také muzea, galerie, divadla a jiné kulturní či vzdělávací akce.

Platba se provádí bezhotovostním převodem nebo složenkou na účet SRPŠ, vedeným u České spořitelny,a.s. Číslo účtu : 162150319/0800 .Platbu je možno také rozložit na každé pololetí nebo uhradit jednorázově celoroční částku. Variabilní symbol pro tuto platbu je stejný jako variabilní symbol pro platbu školného. Uvítáme i vyšší částky dle Vašeho uvážení. Z této částky hradíme hračky, učební pomůcky, výtvarný materiál, knihy, knižní dárky pro školáky, dárky k Vánocům, Mikuláši, Velikonocům, ke Dni dětí, divadelní představení, apod. Zaměstnanci školy nemají právo disponovat tímto účtem, to vše obstarávají pouze rodiče, kteří zastávají funkci ve výboru Spolek rodičů.

Nově tuto funkci zastávají maminky ze třídy Sluníčko- paní Kateřina Bradnová a paní Kateřina Teodosijevová. Touto cestou bychom chtěli oběma maminkám moc poděkovat, protože  funkce obnáší spoutu starostí- vedení veškeré dokumentace, evidence, kontrolu účtů, vyzvedávání peněz v případě potřeby školy, apod.

Všichni rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do účtů u ředitelky školy nebo u výše jmenovaných zástupců.

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí a MŠ Bubeníčkova 1880

SRPŠ Vyúčtování 2014

SRPŠ Vyúčtování 2015