Nový školní rok 2021/2022

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

rádi oznamujeme, že po úspěšném konkurzním řízení je od 1.9.2021 jmenována nová ředitelka školy Bc. Martina Suchomelová, DiS. Přejeme ji v této funkci hodně štěstí, úspěchů, hodné děti, zaměstnance, vstřícné rodiče a samozřejmě pevné nervy. 🙂

Začínáme 1.9. !!! 🙂 Co nás čeká ?

  • nebudeme děti testovat ( v případě změny Vás budeme včas informovat )
  • budeme u příchodu měřit dětem teplotu bezkontaktním teploměrem v rámci prevence
  • nevoďte prosím do školky děti, které vykazují známky infekčního onemocnění !!! ( v případě, že má dítko alergie, přineste potvrzení od lékaře )
  • ve všech prostorách MŠ noste prosím respirátor či roušku
  • při vstupu do MŠ použijte dezinfekci rukou ( stojí přímo u vchodu )
  • zdržujte se v MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu
  • na adaptaci dítěte se domluvte s vaší paní učitelkou ve třídě
  • nezapomeňte nám nechat vaše telefonní číslo pro případ konzultace 🙂
  • nadále budeme v MŠ dodržovat zvýšená hygienická opatření!! ( dezinfekce povrchů, zvýšená hygiena rukou, časté větrání, pobyt s dětmi venku, atd…)

Prosíme rodiče, aby dali dětem pohodlné oblečení do třídy ( bačkůrky, tričko, tepláčky- kraťasy, legíny) i na ven..( pláštěnku, holínky, náhradní oblečení), budeme chodit ven také za nepříznivého počasí. Dále Vás prosíme o podepsanou lahvičku, abychom měli přehled, kolik toho děti za den vypijí.

Podrobnější informace Vám podají paní učitelky ve třídě.

Děkujeme Vám za trpělivost, toleranci a věříme, že bude letošní školní rok klidnější a zdravější než ten loňský.

Už se na vás všechny moc těšíme!!

 

Kolektiv MŠ

 

 

Městský tábor 2021

Vážení rodiče,

městský tábor proběhne pro přihlášené děti od 16.-20.8.02021, provozní doba je od 7:30-17:00. Prosíme Vás všechny o vyplnění čestného prohlášení, jehož součástí je potvrzení  o provedení antigenního testu na COVID-19 u Vašeho dítěte, které odevzdáte první den nástupu. Testy mohou být z laboratoře i doma provedené ( v případě potřeby prokazatelné ).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Těšíme se brzy na viděnou!!!