Novinky

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Den otevřených dveří

Městský tábor při MŠ

Prázdniny na Šestce

Vánoce přicházejí…

Adventní setkání

Prohlášení ke stávce

Strašidelná zahrada

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 bylo umožněno školám a školským zařízením pokračovat v realizaci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům – školství i ve školním roce 2023/2024 – tj. do 31. 8. 2024.