Novinky

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

všichni Bubeníčci Vám s celého srdce děkují za pomoc při údržbě zahrady!!! Byli jste neskuteční!!! Velmi si toho vážíme a upřímně píšeme, že máme nejlepší rodiče na Praze 6!!

Děkujeme!!!

Vaši malí i velcí Bubeníčci

Aktivní město

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání UA

Jarní úklid zahrady

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis ukrajinských dětí

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  20.6.2022 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 20.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 20.6.2022.

Den otevřených dveří

Městský tábor 2022

Městský tábor je již plně obsazen, včetně náhradníků.

Děkujeme Vám za přízeň..

Kolektiv MŠ

Městský tábor 2022

Informace o MT:

„ Z pohádky do pohádky “

15.8. – 19.8 . 2022

Městský tábor  je pořádán pro děti od 4 let do 8 let.

Provoz MT je od  7,30  do 17,00  (ranní příchod do 8:30, v případě potřeby lze individuálně dohodnout).

Kapacita MT je 30 dětí (2 třídy) , na tuto kapacitu jsou 4 lektoři, kuchařka, uklízečka.

Cena MT :   2 200,- Kč  

V ceně je zahrnut: nájem školky, pedagogický dozor, stravné na celý týden (včetně potravinových, věcných a mzdových nákladů), pitný režim, provozní náklady, pracovní materiál. 

Závaznou přihlášku na MT odevzdejte v MŠ osobně ve třídě SLUNÍČKO, nebo zašlete na email llinkova@seznam.cz   do 31.3. 2022

Kontaktní osoba:

Lenka Linková, tel. 604 995 683 ,    e-mail: llinkova@seznam.cz

Karanténa Čtyřlístků a Sluníček

Vážení rodiče,

bohužel máme další dvě třídy v karanténě, pět pedagogických a dva provozní zaměstnance v pracovní neschopnosti. Za této situace zvládneme dočasně pokrýt provoz tříd Jablíčko, Rybička a Motýlek. O vývoji situace Vás budeme informovat.

Držíme nám všem palce!

Kolektiv MŠ