Novinky

Pozvánka na prodejní aukci výtvarných prací dětí ze ZŠ Petřiny – sever

Hola, hola, škola volá…

Milé děti, maminky a tatínkové,

1.9. se na Vás všechny moc těšíme!!! Nezapomeňte si nařídit budíka, aby jste přišli včas :-), vezměte dětem vše potřebné… Když něco zapomenete, nic se neděje…. 6.9. od 17:00 nás čeká společné setkání ve Vašich třídách, tam si vše připomeneme a naplánujeme školní rok, aby jste věděli, na co se můžete těšit!!!

Přejeme krásný poslední prázdninový den…

Všichni velcí Bubeníčci

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

všichni Bubeníčci Vám s celého srdce děkují za pomoc při údržbě zahrady!!! Byli jste neskuteční!!! Velmi si toho vážíme a upřímně píšeme, že máme nejlepší rodiče na Praze 6!!

Děkujeme!!!

Vaši malí i velcí Bubeníčci

Aktivní město

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání UA

Jarní úklid zahrady

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis ukrajinských dětí

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  20.6.2022 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 20.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 20.6.2022.

Den otevřených dveří

Městský tábor 2022

Městský tábor je již plně obsazen, včetně náhradníků.

Děkujeme Vám za přízeň..

Kolektiv MŠ