O nás

Od 1.2.2023 – 31.1.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Bubeníčkova – Šablony IV“  s registračním číslem  CZ.02.02.XX/00/22_002/0004199 , který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 644.078 Kč,- Kč.

PastedGraphic-1

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Bubeníčkova III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021323, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na MŠ Bubeníčkova prostřednictvím personální podpory a realizací rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 370.671,- Kč.

MOTTO: “ Vytváření podmínek pro všestranný rozvoj dětí a jejich příprava na kvalitní a zdravý styl života.“

Jsme pětitřídní mateřská škola. Máme přípravné třídy pro předškoláky, ostatní třídy jsou věkově smíšené.  Ve třídách  Sluníčko, Motýlek, Jablíčko a Rybička  je po  25 dětech, třída Čtyřlístek má dětí 15. Práce s heterogenními skupinami usnadňuje dětem počáteční adaptaci, neboť si mohou vybrat třídu s kamarády a sourozenci. Samozřejmostí je i přítomnost rodičů po celou dobu adaptace.

Mateřská škola je situována uprostřed sídliště Petřiny, mezi zástavbou nízkopodlažních panelových domů, v blízkosti Obory Hvězda a areálu Ladronka. Obklopena je krásnou velkou zahradou s pískovišti, průlezkami. Je to ideální prostor pro dětské hry.

Provoz MŠ je od 7:00 do 17:00 hod. Ranní příchod do 8:30, vyzvedávání dětí po obědě od 12:30 do 13:00   ( nebo po kroužcích) a po odpolední svačině od 15:00 do 17:00. Třída Čtyřlístek v přízemí má vstup do třídy z druhé strany budovy.

Náš Školní vzdělávací program je osobnostně orientovaný model, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a respektuje potřeby dítěte.

Je založen na :

  • poskytování dostatečného prostoru k činnostem, rozvíjejícím osobnost dítěte
  • individuálním přístupu k dítěti
  • týmové spolupráci
  • vytváření příznivého klimatu a kultury školy

Zaměřujeme se také na výtvarné a pracovní činnosti.Děti se svými výtvarnými pracemi podílí na výzdobě interiéru školy. Pracují s keramickou hlínou, kterou vypalujeme ve vlastní peci.

Naše mateřská škola získala grant na pořízení sestavy interaktivní tabule SMART Board s ozvučením. Škola také každoročně získává grant od Městské části Praha 6 na pořádání Petřínských olympijských her pro mateřské školy, které organizuje.

V rámci jazykového programu Městské části Praha 6 „Otevřený svět“ jsme získali grant na výuku angličtiny mladších dětí a díky podpoře starosty Městské části bude v letošním roce výuka angličtiny zdarma pro předškolní děti ( 1 rok před nástupem povinné školní docházky )