Novinky

Karanténa třídy Sluníček

Vážení rodiče,

informuji Vás o tom, že třída Sluníček byla dána do karantény. Čekáme na vyjádření Hygienické stanice hl. města Prahy. O dalším vývoji Vás budu neprodleně informovat.

Martina Suchomelová

ředitelka MŠ

Vánoční pozdrav od Bubeníčků

Vážení rodiče, milé děti,

   moc vám všem děkujeme za spolupráci, součinnost a toleranci v roce 2021. Přejeme vám překrásné vánoční svátky, plné radosti, štěstí a klidných chvil se všemi svými blízkými.

Do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu a dobré nálady. 

Vaši Bubeníčci

Provoz školky končí v úterý 23. 12. 2021. Budeme se na vás opět těšit v pondělí 3. 1. 2021 .

Informace pro rodiče

Navýšení ceny obědů v MŠ Bubeníčkova

V současné době dochází k velkému zdražování potravin a energií, proto jsme nuceni od 1. ledna 2022 zvednout cenu stravného.

Navýšení cen obědů je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., (č. 207/2021 Sb.) o školním stravování.

Nově jsou platby v jednotlivých kategoriích stanoveny takto:

 • celodenní stravné 42,-Kč
 • polodenní stravné 33,- Kč
 • u dětí starších 7 let činí celodenní stravné 45,- Kč
 • polodenní stravné 36,- Kč.

Děkuji za pochopení.

Bc. Martina Suchomelová, Dis.

ředitelka školy   

Anketa hl. města Prahy – „Bezpečnost provozu a pohybu po Praze“

Vážení rodiče,

společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/strategie_bezpecnosti_na_pozemnich.html?fbclid=IwAR1Ijes_k4DCJQ7d6cHwNUvDqgWFL16r2ib0lCoVj4FDxaiA4QDdWNXj3u0

Dotazník je možné dobrovolně vyplnit do konce listopadu tohoto roku.
Za Vaši vstřícnost a spolupráci předem moc děkujeme.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci rušíme tento týden všechny naplánované aktivity a kroužky. Děti o nic nepřijdou, vše nahradíme v červnu. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Prosíme rodiče, nevoďte do MŠ děti vykazující známky infekčního onemocnění. Budeme při ranním filtru přísné. Pokud se tyto příznaky objeví v průběhu dne, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Pokud je Vaše dítko alergické, doneste prosím potvrzení od ošetřujícího lékaře.

V prostorách MŠ noste pokrývku úst (roušku, respirátor) a zdržujte se zde pouze po nezbytně dlouhou dobu. U dveří si vydezinfikujte ruce.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost

Kolektiv MŠ

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, bohužel Vám musíme oznámit, že máme ve škole dvě děti s pozitivním testem na Covid -19.

Třídy Sluníčko a Rybička jsou v karanténě. Rodiče z těchto tříd prosíme, aby vyčkali na informace od Hygienické stanice hl. města Prahy.

Děkujeme Vám za součinnost a trpělivost.

Kolektiv MŠ

Nový školní rok 2021/2022

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

rádi oznamujeme, že po úspěšném konkurzním řízení je od 1.9.2021 jmenována nová ředitelka školy Bc. Martina Suchomelová, DiS. Přejeme ji v této funkci hodně štěstí, úspěchů, hodné děti, zaměstnance, vstřícné rodiče a samozřejmě pevné nervy. 🙂

Začínáme 1.9. !!! 🙂 Co nás čeká ?

 • nebudeme děti testovat ( v případě změny Vás budeme včas informovat )
 • budeme u příchodu měřit dětem teplotu bezkontaktním teploměrem v rámci prevence
 • nevoďte prosím do školky děti, které vykazují známky infekčního onemocnění !!! ( v případě, že má dítko alergie, přineste potvrzení od lékaře )
 • ve všech prostorách MŠ noste prosím respirátor či roušku
 • při vstupu do MŠ použijte dezinfekci rukou ( stojí přímo u vchodu )
 • zdržujte se v MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu
 • na adaptaci dítěte se domluvte s vaší paní učitelkou ve třídě
 • nezapomeňte nám nechat vaše telefonní číslo pro případ konzultace 🙂
 • nadále budeme v MŠ dodržovat zvýšená hygienická opatření!! ( dezinfekce povrchů, zvýšená hygiena rukou, časté větrání, pobyt s dětmi venku, atd…)

Prosíme rodiče, aby dali dětem pohodlné oblečení do třídy ( bačkůrky, tričko, tepláčky- kraťasy, legíny) i na ven..( pláštěnku, holínky, náhradní oblečení), budeme chodit ven také za nepříznivého počasí. Dále Vás prosíme o podepsanou lahvičku, abychom měli přehled, kolik toho děti za den vypijí.

Podrobnější informace Vám podají paní učitelky ve třídě.

Děkujeme Vám za trpělivost, toleranci a věříme, že bude letošní školní rok klidnější a zdravější než ten loňský.

Už se na vás všechny moc těšíme!!

 

Kolektiv MŠ

 

 

Městský tábor 2021

Vážení rodiče,

městský tábor proběhne pro přihlášené děti od 16.-20.8.02021, provozní doba je od 7:30-17:00. Prosíme Vás všechny o vyplnění čestného prohlášení, jehož součástí je potvrzení  o provedení antigenního testu na COVID-19 u Vašeho dítěte, které odevzdáte první den nástupu. Testy mohou být z laboratoře i doma provedené ( v případě potřeby prokazatelné ).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Těšíme se brzy na viděnou!!!

NAŠE ZAHRADA

Pracujeme na zahrádce…. zasadili jsme vrbový domeček… vytvořili  jsme květinovou louku,  záhonky a společně se o ně staráme!!!!

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí