Stanovisko ředitelky školy

Vážení rodiče,

chystáme se zahájit provoz naší školky ke dni 25.5.2020. Vzhledem k metodice MŠMT a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy stanovuji tyto podmínky pro znovuotevření mateřské školy.

1. Podmínkou přijetí je vyplněné čestné prohlášení, dítě bez známek jakéhokoliv onemocnění.

2. Roušky nejsou pro děti a zaměstnance povinné při pobytu v MŠ a na zahradě. V případě, že budete  vyžadovat roušku u vašeho dítěte, nahlaste to vaší paní učitelce a vybavte své dítě 2-3 ks roušek v igelitovém sáčku s podpisem.

3. Dle metodiky MŠMT budou přijímány přednostně předškoláci a děti rodičů  zastávajících pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města.

4. Bude prováděn ranní filtr s měřením teploty. Rodiče předají dítě u vchodu zaměstnanci školky ( první den s vyplněných čestným prohlášením ).

5. Vyzvedávání dětí bude probíhat v podobném režimu a to předáním dítěte u vchodu do zahrady nebo školky. Snažíme se tím omezit kontakt s více lidmi najednou.

6. V případě příznaků onemocnění dítěte bude dítě dáno do izolace a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce – podle metodiky MŠMT.

 

Sledujte naše webové stránky, budeme zde informace doplňovat.

 

Jana Satrapová

ředitelka školy