Pomoc rodinám s dětmi 2023

Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

pro období leden- únor 2023

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č. 164/22 za dne 19.12.2022 schválila pokračování projektu pro období leden- únor 2023. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Podrobnější informace naleznete v příloze:

V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 10.1.2023 odevzdejte ředitelce MŠ.