Informace pro rodiče

Navýšení ceny obědů v MŠ Bubeníčkova

V současné době dochází k velkému zdražování potravin a energií, proto jsme nuceni od 1. ledna 2022 zvednout cenu stravného.

Navýšení cen obědů je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., (č. 207/2021 Sb.) o školním stravování.

Nově jsou platby v jednotlivých kategoriích stanoveny takto:

  • celodenní stravné 42,-Kč
  • polodenní stravné 33,- Kč
  • u dětí starších 7 let činí celodenní stravné 45,- Kč
  • polodenní stravné 36,- Kč.

Děkuji za pochopení.

Bc. Martina Suchomelová, Dis.

ředitelka školy