Anketa hl. města Prahy – „Bezpečnost provozu a pohybu po Praze“

Vážení rodiče,

společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/strategie_bezpecnosti_na_pozemnich.html?fbclid=IwAR1Ijes_k4DCJQ7d6cHwNUvDqgWFL16r2ib0lCoVj4FDxaiA4QDdWNXj3u0

Dotazník je možné dobrovolně vyplnit do konce listopadu tohoto roku.
Za Vaši vstřícnost a spolupráci předem moc děkujeme.