Kroužky

Angličtina

Přibližujeme ji dětem  zábavnou formou podle metodiky WOW!! společnosti Wattsenglish. Lekce jsou plné her, písniček, pohybu a legrace. Za dobu docházky do MŠ může dítě projít třemi úrovněmi, ve kterých se seznámí s názvy hraček, zvířat, částí těla, atd. Pasivně porozumí různým komunikačním frázím, na některé dokáže aktivně reagovat. Angličtinu vedou paní učitelky Alena Toupalová, Tereza Baugh, Michaela Horáková.

Cena za celý rok: kroužek je dotován Městskou částí Praha 6, hradí se pouze 700,-Kč na učební pomůcky na účet MŠ 4033061/0100

Rozhýbej svůj jazýček

Logopedická prevence probíhá pod vedením logopedické preventistky Aleny Toupalové formou logopedických chvilek. Důraz je kladen na rozvoj sluchové percepce. Náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností, procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov a hry s rýmy. Využíváme skupinové i individuální formy práce.

Cena na pololetí: 1200,- Kč na účet MŠ 4033061/0100

Flétna

Hrou na zobcovou flétnu se děti seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí rytmické a intonační cítění , získávají základ pro další hudební rozvoj.
Hra na flétnu je prevencí jak pro zdravé děti, tak pro děti trpící dechovými potížemi.
Děti se učí hrát dle knihy HRÁTKY S FLÉTNOU, PÍSNIČKAMI A PASTELKAMI od Ivety Hlavaté.

Kroužek flétny vede  : Markéta Kopecká

Cena za pololetí: 600,-Kč + 200,-Kč za učebnici na účet MŠ 4033061/0100  

Výtvarný ateliér 

Výtvarný ateliér je tvořivý kroužek plný inspirace a fantazie. Děti využívají velké množství výtvarných technik – technika malby a kresby, portrét a figura, keramika, prostorové techniky, linoryt, atd.. Podporuje u dětí jejich vlastní tvořivost, kreativitu a výtvarné cítění.

Atelier vede  : Kateřina Wimmerová a Kristina Mikušová

Cena za pololetí: 1400,-Kč  na účet MŠ 4033061/0100

Pohybové hry

Hra, to je aktivita, relaxace, soutěž, zábava, učení, volnost, pohoda.
Cílem kroužku je vést děti k pohybovým aktivitám, rozvíjet, posilovat a protahovat jednotlivé svalové skupiny, spolupracovat a tolerovat se.

Při hodinách používáme tyto pomůcky: míče, žebřiny, lavice, padák, obruče, trampolínu a jiné cvičební či herní pomůcky.

Kroužek vede: Jana Hladíková
Cena za pololetí: 1200,- Kč na účet MŠ 4033061/0100