Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

přiblížil se nám den nástupu do Mateřské školy. Už se na děti moc těšíme. MŠ otevíráme v úterý 1.9.. Děti budeme přijímat od 7 do 8:30 za předem stanovených podmínek a vyzvednout si je můžete po obědě mezi 12:30 a 13:00 nebo po odpočívání mezi 15:00 až 17:00.
Na vyzvedávání nově příchozích dětí se individuálně domluvíte s vaší paní učitelkou. Doporučujeme z počátku pobyt pouze 2 hodiny, tzn. vyzvedávat před svačinkou, nebo po svačince a postupně další dny prodlužovat čas strávený bez rodičů, aby děti zvládly adaptaci co nejlépe. Prosíme, buďte na telefonu, v případě adaptačních potíží vás budeme ihned kontaktovat.

Prosíme vás, přineste dětem do MŠ bačkorky, holinky, pláštěnku, oblečení na ven, oblečení do třídy a náhradní oblečení do skříňky pro případ nehody. Jakékoliv individuální zvláštnosti dítěte nahlaste spolu se svým telefonním číslem paní učitelce.

Nepřítomnost dětí můžete omlouvat do 8:30 daný den emailem nebo telefonicky ve své třídě:

jablicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 979
rybicka@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 978
slunicko@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 795
motylek@ms-bubenicek.cz tel. 770 141 796
ctyrlistek@ms-bubenicek.cz tel. 770 138 046

Vzhledem k epidemiologické situaci a dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství nastavujeme tato opatření a prosíme o vzájemnou spolupráci :

 • bude probíhat ranní filtr – při vstupu do zařízení budeme dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem
 • ústně nahlásíte jakýkoliv rizikový kontakt ( není nutný písemný formulář )
 • děti, které budou vykazovat známky infekčního onemocnění, nebudou přijaty do kolektivu
 • děti nemusí používat roušky,
 • rodiče používejte roušky v celé budově MŠ!!!!
 • v případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění v průběhu dne, bude dítě umístěno do izolace a bude přivolán zákonný zástupce
 • pokud má dítě kašel nebo rýmu, způsobené alergiíí, je potřeba toto doložit ošetřujícím lékařem
 • děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, používáme jednorázové papírové ručníky
 • bude prováděn důkladný úklid, dezinfekce prostor a pravidelné větrání
 • u vstupu do budovy je umístěn stojan na dezinfekci rukou
  pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit většinu dne na školní zahradě
 • vyzvedávat si své děti můžete u branky školní zahrady¨

Doplňující informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

 • ve vnitřních prostorách školky, v zájmu zdraví všech dětí, noste prosím roušku!!
 • dítě předáte u své třídy paní učitelce a doporučujeme vám, domluvit se s nimi individuálně na adaptačních podmínkách a respektovat jejich doporučení
 • prosíme o vyplnění dotazníku pro rodiče

 

Třídní schůzky se budou konat 7.9. v 17:00. Prosíme rodiče, aby měli roušky.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Věříme, že tuto neobvyklou situaci společně zvládneme.
Těšíme se na „naše“ děti a přejeme nám všem klidný školní rok .

Kolektiv MŠ

 

Dotazník

Informace pro rodiče 2020-21