Znovuotevření mateřské školy ke 3.5.2021

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se k 3.5.2021 otevírá pro všechny děti. Jsou nastavena potřebná hygienická opatření a prosíme Vás o jejich dodržování.

 • Předškoláci a děti IZS se vrací do svých kmenových tříd.
 • Děti se již nemusí testovat.
 • Děti nemusí mít roušku.
 • Třetí osoby nemají nadále povolen přístup do školy.
 • Probíhá ranní filtr-měření teploty.
 • V případě, že dítě vykazuje známky infekčního onemocnění, Vás prosíme o návštěvu dětského lékaře.
 • U dětí, které trpí alergiemi, Vás prosíme o dodání potvrzení od lékaře.
 • Paní učitelky si ráno u vchodových dveří děti převezmou, pomohou jim s převlékáním a odvedou do jejich třídy.
 • Rodiče si děti vyzvedávají opět u vchodových dveří či u branky do zahrady, kde jim je předá zaměstnanec školy.
 • Prosíme Vás, abyste dali dětem všechny věci do batůžku i s podepsanou lahví na pití, abychom při odchodu na něco nezapomněli. 😊
 • Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení včetně náhradního. ( holínky, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, teplé oblečení- vše dle aktuálního počasí )

 

 

Prosíme Vás všechny o vyplnění dotazníku, který se týká Vašeho zájmu o testování dětí.

 

https://docs.google.com/forms/d/1wOLlAAw19ZHR4SQ9B6pDYUyulHrzbJJ9do6gPiiqesE/edit

 

Děkujeme za Vaši součinnost a těšíme se na všechny děti.

 

Kolektiv MŠ

Informace k testování ve čtvrtek 29.4.2021

Vážení rodiče,

Městská část Praha 6 zajistila financování pravidelného PCR testování pro děti, které v současné době navštěvují mateřskou školu.

Jak bude testování probíhat?

 • Začínáme ve čtvrtek 29.4. 2021
 • PCR testování bude probíhat 1x týdně – vždy ve čtvrtek po příchodu do školky. První testování provedeme za účasti rodičů, další budou probíhat vždy ve třídě před svačinou.. Před testem dítě nesmí 30 minut jíst, pít a žvýkat žvýkačku a čistit zoubky.
 • Bude využita metoda poolování, v laboratoři tedy bude vytvořen tzv. směsný vzorek. Pokud v něm nebude detekován virus, bude test ukončen a všichni označeni jako negativní. Pokud bude virus zachycen, dokončí se laboratorní rozbor všech vzorků dětí a určí se konkrétní pozitivní vzorek.
 • Podrobný návod a videoukázku najdete v příloze.
 • V případě PCR testování již nemusíte podstupovat antigenní testování odběrem z nosní dutiny.
 • Výsledek testu vám přijde formou SMS v průběhu pátku, prosíme tedy o kontrolu vašich telefonních čísel
 • Výsledek případného pozitivního testu laboratoř rovnou zanese do zdravotního systému a bude vás kontaktovat hygienická stanice.
 • Testy Resaliva ( test ze slin pomocí cumlání tamponu ze 100% celulozy po dobu 1 minuty) bude vyhodnocovat laboratoř SPADIA LAB
 • Rodiče, kteří se do PCR testování nezapojí, mohou pochopitelně i nadále zůstat u antigenního testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno při příchodu do školky. V případě nepřítomnosti dítěte při čtvrtečním testování, platí současný režim antigenního testování.
 • Testování se netýká dětí, které onemocnění Covid 19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

Kolektiv Bubeníčků

 

Návod sliny cz-1

Video návod

Den otevřených dveří

Dne 14.4.2121 proběhl online Den otevřených dveří. I přes technické problémy se nám to nakonec podařilo.

Všechny informace potřebné k zápisu najdete ve složce Přijímací řízení.

Poděkování dětem i rodičům

Vážení rodiče a milé děti,

první nástupní den jsme díky vám zvládli bez problémů. Všechny testy dopadly negativně a my stále zůstáváme pozitivně naladěni!! 🙂

Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení, děti byly statečné a vše výborně zvládly.

kolektiv MŠ

Zápis do MŠ 2021

Zápis do MŠ Bubeníčkova bude probíhat 4.5. 2021 od 10,00 – 18,00. Podrobnější informace včas zveřejníme.

kritéria přijetí 2021:2022

Jak prihlasit dite do MS_2021

Jak prihlasit dite do MS_2021_eng

Časté dotazy rodičů

 

Co je potřeba k zápisu dítěte do MŠ:

 • Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře.
 • Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu www.jakdoskolky.cz, data pak bude mít dispozici každá zvolená MŠ. Zápis tím bude urychlen.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.
 • Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii
 • Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel.
 • Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat ve středu 14.4. od 15 do 17 hodin on line formou. Níže odkaz na připojení přes aplikaci ZOOM.

 

https://us05web.zoom.us/j/85153383187?pwd=Z2dNZWQrc21CWTM4VGRGZ1FOSHdqZz09

 

Video MŠ

Informace k otevření k 12.4.2021

Vážení rodiče,

připravili jsem si pro Vás informace k 1. fázi otevření Mateřských škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

Otevíráme třídy pro předškoláky, děti rodičů IZS a dětí pedagogů MŠ a ZŠ, kteří nutně potřebují umístit dítě v MŠ. Děti budou rozděleny do tříd po 15- tzn. za těchto podmínek máme kapacitu 65 dětí. Rozdělení dětí do tříd se dozvíte v pondělí. Informace o nástupu předškoláků máme, prosíme tedy rodiče IZS a pedagogů, aby nám co nejdříve emailem nahlásili docházku svých dětí a s nástupem doložili potvrzení o zaměstnání v IZS a škole.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Dítě nevykazuje příznaky onemocnění Covid-19.
 2. Dítě podstoupí ve vestibulu MŠ 2x týdně ( pondělí a čtvrtek) antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený rodičem.
 3. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 4. Třetí osoby nemají povolený vstup do budovy MŠ. Děti si převezmou po negativním testu paní učitelky.
 5. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Přehled návazných postupů při testování dětí: 

Testovací diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy při testování: 

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

TESTOVÁNÍ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU:

Podrobné informace k provozu MŠ:

Provoz MŠ od 7-17 hodin. Prosíme proto rodiče, aby počítali s čekací dobou odečtu testu 15 minut a přizpůsobili tomu svůj ranní příchod, abychom mohli vchod uzavřít v 8:30. Prosíme, dejte dětem podepsanou láhev s pitím a  všechny věci do batohu, aby bylo při odchodu vše v pořádku předáno. Děti, které budou odcházet po obědě, vám paní učitelky po zazvonění přivedou ke vchodu. Odpoledne budeme děti předávat na zahradě, v případě nepříznivého počasí opět u vchodu do budovy.

Děkujeme za pochopení, Vaši součinnost a prosíme Vás o trpělivost. Snažili jsme se Vám ze všech závazných nařízení MŠMT a MZ přiblížit to podstatné a důležité.

Tyto informace Vám byly také  zaslány emailem.

Děkujeme za respektování nařízení a věříme, že to společně zvládneme.

Těšíme se brzy na viděnou s našimi dětmi.

Hezký den

Kolektiv MŠ

 

Užitečné odkazy:

https://www.praha6.cz/aktuality/deti-se-vraci-do-skol-a-skolek-praha-6-nabizi-rozsirene-moznosti-testovani-2021-04-09

https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/posts/948903918981261/?ref=notif

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

 

1. fáze otevření MŠ pro předškoláky

Vážení rodiče,

připravujeme se na 1. fázi otevření školky pouze pro předškoláky od 12.4.2021. Bližší informace budeme posílat emailem rodičům předškoláků hned po upřesnění informací od MŠMT a MZ. Prosíme všechny rodiče, aby nezasílali  platby za školné a stravné ani v měsíci dubnu.  Předškolákům, kteří nastoupí, bude stravné hrazeno z přeplatků.

 

Těšíme se na děti!!!

 

Kolektiv  MŠ