Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

vodovodní přípojka je opravena, zítra budeme mít otevřeno. Těšíme se na děti!!

Mezi kuchyní a vchodem do čtyřlístku je však velká díra ohraničená zábranami. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Pražské vodárny by ji měli uvést do původního stavu během jednoho týdne. 

Zítra na viděnou.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Martina Suchomelová

Havárie vody

Dobrý den vážení rodiče,
bohužel máme v MŠ havárii vody a musíme z hygienických důvodů školku uzavřít – zatím jen zítra. Vodárny nás budou přes den informovat, jak dlouho bude oprava trvat. Všichni věříme, že v pátek znovu otevřeme. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkuji Vám za pochopení a součinnost.

S pozdravem

Martina Suchomelová

Pomoc rodinám s dětmi 2023

Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

pro období leden- únor 2023

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č. 164/22 za dne 19.12.2022 schválila pokračování projektu pro období leden- únor 2023. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Podrobnější informace naleznete v příloze:

V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 10.1.2023 odevzdejte ředitelce MŠ.