Projekt “ Pomoc rodinám s dětmi“

Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

pro období listopad – prosinec 2022

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Podrobnější informace naleznete v příloze:

V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 25.11.2022 odevzdejte ředitelce MŠ.