GDPR

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a
důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných
povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
souvislosti s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“),
které je účinné od 25.5.2018. Informační memorandum najdete v odkazu
DOKUMENTY