Záhony pro školky

MŠ je zapojena do projektu “ Záhony pro školky“ díky dotační podpoře Magistrátu hl. města Prahy.