Stanovisko ředitelky školy

Vážení rodiče,

chystáme se zahájit provoz naší školky ke dni 25.5.2020. Vzhledem k metodice MŠMT a ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy stanovuji tyto podmínky pro znovuotevření mateřské školy.

1. Podmínkou přijetí je vyplněné čestné prohlášení, dítě bez známek jakéhokoliv onemocnění.

2. Roušky nejsou pro děti a zaměstnance povinné při pobytu v MŠ a na zahradě. V případě, že budete  vyžadovat roušku u vašeho dítěte, nahlaste to vaší paní učitelce a vybavte své dítě 2-3 ks roušek v igelitovém sáčku s podpisem.

3. Dle metodiky MŠMT budou přijímány přednostně předškoláci a děti rodičů  zastávajících pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města.

4. Bude prováděn ranní filtr s měřením teploty. Rodiče předají dítě u vchodu zaměstnanci školky ( první den s vyplněných čestným prohlášením ).

5. Vyzvedávání dětí bude probíhat v podobném režimu a to předáním dítěte u vchodu do zahrady nebo školky. Snažíme se tím omezit kontakt s více lidmi najednou.

6. V případě příznaků onemocnění dítěte bude dítě dáno do izolace a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce – podle metodiky MŠMT.

 

Sledujte naše webové stránky, budeme zde informace doplňovat.

 

Jana Satrapová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znovuotevření MŠ

Praha dne 29. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

  • Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.
  • Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.
  • V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu MŠ.
  • V průběhu dne bude povinné nosit roušky – viz informace na webu MŠ.
  • Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

 

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy.

 

S pozdravem

 

…Jana Satrapová………….

ředitelka MŠ Bubeníčkova

 

Dotazník pro rodiče:

DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/