Školka v přírodě

Jupíííííí…. jedeme!!! 🙂
Informace ke Školce v přírodě najdete v letáku níže…..
Těšíme se….
Alena, Zuzka, Kristina a Soňa

Pomoc rodinám s dětmi- příspěvek na stravování březen – červen 2023

Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6

pro období březen – červen 2023

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č. 164/22 za dne 17.2.2023 schválila pokračování projektu pro období březen-červen 2023. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Podrobnější informace naleznete v příloze:

V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji 31. 3. 2023 odevzdejte ředitelce MŠ. Rodiče, kteří vyplnili v minulé žádosti pokračování pomoci i v následujících měsících, nemusí novou žádost vyplňovat. ( V MŠ Bubeníčkova to byli všichni rodiče, kteří o příspěvek požádali.)