Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání

Zákonní zástupci mají od 1.9.2017 povinnost řádně omlouvat své děti z předškolního vzdělávání. Povinnost vyplývá z novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Omluva je možná těmito způsoby: emailem- viz. emaily tříd v kontaktech, telefonicky, osobně ve vaší třídě.