Anketa hl. města Prahy – „Bezpečnost provozu a pohybu po Praze“

Vážení rodiče,

společnost PRO CEDOP s.r.o. připravila pro hlavní město Prahu dotazník k bezpečnosti a pohybu po Praze, který byl zveřejněn na portále hlavního města Prahy https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/strategie_bezpecnosti_na_pozemnich.html?fbclid=IwAR1Ijes_k4DCJQ7d6cHwNUvDqgWFL16r2ib0lCoVj4FDxaiA4QDdWNXj3u0

Dotazník je možné dobrovolně vyplnit do konce listopadu tohoto roku.
Za Vaši vstřícnost a spolupráci předem moc děkujeme.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci rušíme tento týden všechny naplánované aktivity a kroužky. Děti o nic nepřijdou, vše nahradíme v červnu. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Prosíme rodiče, nevoďte do MŠ děti vykazující známky infekčního onemocnění. Budeme při ranním filtru přísné. Pokud se tyto příznaky objeví v průběhu dne, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Pokud je Vaše dítko alergické, doneste prosím potvrzení od ošetřujícího lékaře.

V prostorách MŠ noste pokrývku úst (roušku, respirátor) a zdržujte se zde pouze po nezbytně dlouhou dobu. U dveří si vydezinfikujte ruce.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost

Kolektiv MŠ

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, bohužel Vám musíme oznámit, že máme ve škole dvě děti s pozitivním testem na Covid -19.

Třídy Sluníčko a Rybička jsou v karanténě. Rodiče z těchto tříd prosíme, aby vyčkali na informace od Hygienické stanice hl. města Prahy.

Děkujeme Vám za součinnost a trpělivost.

Kolektiv MŠ