Dokumenty

V této části naleznete důležité dokumenty, které si můžete stáhnout.

Balíček okamžité pomoci Pražanům:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Termín přijímání žádostí o podporu je do 31.10.2022.

Prominutí úplaty bude od 1.11.2022.

Plná moc k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou