Přijímací řízení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2024/2025

 Jak přihlásit dítě do MŠ- příručka

                                                                

              

Informační geoportál Městské části Praha 6- zde najdete všechny mateřské a základní školy.

Plakat_geoportal_MS

https://gis.praha6.cz/

Video MŠ