Jablíčko

jablicko

Vítáme vás v Jablíčku.

Ve třídě Jablíčko připravujeme předškoláky na úspěšný vstup do školy. Vedeme děti k samostatnosti v běžných denních činnostech i v předškolní přípravě, rozvíjíme komunikační dovednosti. Vytváříme pro děti bezpečné a podnětné prostředí, aby pobyt ve školce byl pro ně příjemně a smysluplně stráveným časem.

Zuzana a Linda