Rybička

rybicka

 

Vítáme vás v Rybičkách.

  • třída dětí předškolního věku 5-7 let
  • přípravujeme děti na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy
  • rozvíjíme artikulační obratnost, matematické představy, sluchovou diferenciaci, zrakové vnímání, prostorovou  orientaci, grafomotoriku, jemnou  a hrubou motoriku, pravolevou orientaci…
  • pravidelně s dětmi navštěvujeme výstavy, muzea, divadelní představení a jiné zajímavé akce

Markéta a Martina