Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Bubeníčkova Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy MŠ Bubeníčkova, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 31 volných míst

pořadí registrační kód počet bodů rozhodnutí poznámka
1. P89R96
85 přijat/a
2. A37F51
85 přijat/a
3. O42Y44
85 přijat/a
4. L67I81
85 přijat/a
5. I69L94
85 přijat/a
6. W17K21
65 přijat/a
7. R25W84
65 přijat/a
8. S50O24
65 přijat/a
9. F98A79
65 přijat/a
10. B38Z67
65 přijat/a
11. F61Q20
65 přijat/a
12. Y82V74
65 přijat/a
13. P86H71
65 přijat/a
14. M33H56
65 přijat/a
15. L58Q76 61 přijat/a
16. K87R47
61 přijat/a
17. H34I56
61 přijat/a
18. U84U14
61 přijat/a
19. A95G97
61 přijat/a
20. A10D81
60 přijat/a
21. S82T14
60 přijat/a
22. Z83R15
60 přijat/a
23. Q96A16
60 přijat/a
24. M37F48
60 přijat/a
25. Z20W25
60 přijat/a
26. R93N54
60 přijat/a
27. I28I64
60 přijat/a
28. O65R70
60 přijat/a
29. F51O56
60 přijat/a
30. P68S93
60 přijat/a
31. O11G77
60 přijat/a

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 11. května 2021 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:06.05.2021