Městský tábor 2022

Informace o MT:

„ Z pohádky do pohádky “

15.8. – 19.8 . 2022

Městský tábor  je pořádán pro děti od 4 let do 8 let.

Provoz MT je od  7,30  do 17,00  (ranní příchod do 8:30, v případě potřeby lze individuálně dohodnout).

Kapacita MT je 30 dětí (2 třídy) , na tuto kapacitu jsou 4 lektoři, kuchařka, uklízečka.

Cena MT :   2 200,- Kč  

V ceně je zahrnut: nájem školky, pedagogický dozor, stravné na celý týden (včetně potravinových, věcných a mzdových nákladů), pitný režim, provozní náklady, pracovní materiál. 

Závaznou přihlášku na MT odevzdejte v MŠ osobně ve třídě SLUNÍČKO, nebo zašlete na email llinkova@seznam.cz   do 31.3. 2022

Kontaktní osoba:

Lenka Linková, tel. 604 995 683 ,    e-mail: llinkova@seznam.cz