Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci rušíme tento týden všechny naplánované aktivity a kroužky. Děti o nic nepřijdou, vše nahradíme v červnu. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Prosíme rodiče, nevoďte do MŠ děti vykazující známky infekčního onemocnění. Budeme při ranním filtru přísné. Pokud se tyto příznaky objeví v průběhu dne, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Pokud je Vaše dítko alergické, doneste prosím potvrzení od ošetřujícího lékaře.

V prostorách MŠ noste pokrývku úst (roušku, respirátor) a zdržujte se zde pouze po nezbytně dlouhou dobu. U dveří si vydezinfikujte ruce.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost

Kolektiv MŠ